Synergologie®

synergologie®

Wat is Synergologie®?

Synergologie® is een discipline om elkaar beter te begrijpen aan de hand van onze onbewuste lichaamstaal. Met als doel een zo optimaal mogelijke communicatie. Emoties vormen in veel gevallen de basis van wat we zeggen en beslissen. Onze emoties en gevoelens komen altijd tot uiting op ons lichaam.

Dit gebeurt in de vorm van een, vaak subtiele, beweging. Een klein kriebeltje op de arm, een microbeweging in het gezicht, de richting van een gebaar, of beweging van de tong. Deze, op het eerste gezicht betekenisloze, bewegingen hebben wel degelijk een betekenis.

Ze worden door onze hersenen aangestuurd. En vertalen onze oprechte emoties en tonen wat we werkelijk voelen of bedoelen. Dit is niet alleen in het gezicht waar te nemen maar het hele lichaam speelt een rol.

Synergologie is een discipline op het raakvlak van neurowetenschappen en communicatiewetenschappen. Het is de eerste wetenschappelijk onderbouwde discipline die een gestructureerde interpratie biedt van lichaamsbewegingen en microreacties die onbewust plaatsvinden.

Het unieke aan Synergologie® is dat aan nonverbale signalen van het hele lichaam betekenis is gegeven. Synergologie is ook de eerste wetenschappelijk onderbouwde discipline die een gestructureerde interpretatie van deze, onbewust uitgezonden, nonverbale signalen biedt.

Het overzicht waarin al deze bewegingen zijn opgenomen, het lexicon, bevat momentaal zo;n 1200 bewegingen. Deze zijn op een wetenschappelijk onderbouwde manier geevalueerd en geordend.

Gezicht_codes

Waarom Synergologie® in plaats van nonverbale communicatie?

Synergologie® bestudeert de onbewuste en semi-bewuste lichaamsbewegingen, terwijl nonverbale communicatie ook o.a.  bewuste bewegingen die we uitvoeren omvat. Alle communicatie die het mogelijk maakt om zonder woorden te communiceren en die bewust worden uitgevoerd valt onder nonverbale communicatie. Dit omvat dus ook de keuze van onze kleren, de geurtjes die we opdoen,  etc.

Bewuste bewegingen

Bewuste bewegingen of gebaren vervangen in de meeste gevallen de verbale communicatie. Veel daarvan dienen als een soort communicatiecode en deze kunnen per land verschillen. Dit betekent dat ze niet universeel zijn.

 

Onbewuste en semi-bewuste bewegingen

Synergologie® bestudeert de onbewuste en semi-bewuste lichaamsbewegingen, terwijl nonverbale communicatie ook bewuste gebaren en al die acties omvat. Alle communicatie die het mogelijk maakt om zonder woorden te communiceren en die bewust worden uitgevoerd (keuze van bepaalde kleuren bij het aankleden, uitvoering van bepaalde gebaren,) valt onder nonverbale communcatie.

 

Applied Body language Institute Europe biedt een, voor Nederland, unieke expertise op het gebied van lichaamstaal.

Oorsprong

De achtergrond van Synergologie®

De discipline Synergologie® is opgericht begin jaren '90 door dr. Philippe Turchet.

De focus van Synergologie® ligt op het bieden van een systematische methode om menselijke onbewuste lichaamsbewegingen te begrijpen. Elke lichaamsbeweging heeft een betekenis en een intentie heeft en veel ervan verloopt buiten het bewustzijn om. Het doel van dr. Turchet is om begrip te systematiseren met betrekking tot wat er achter onbewuste bewegingen zit, die vaak onopgemerkt blijven in de dagelijkse ontmoetingen van mensen.

Momenteel zijn er in Europa en Canada diverse opleidingsinstituten waar de kennis wordt overgedragen en waar de volledige opleiding tot Synergoloog gevolgd kan worden.

Synergologie® wordt momenteel toegepast in veel verschillende vakgebieden zoals zorg, politie, onderwijs, coaching etc.

 

 

Turchet-philippe-sinergología-1024x683
Auth fig_groen_Tekengebied 1_final

interactie centraal

De theorie van de relatie

Synergologie® is uniek omdat het een voorloper is in het perspectief dat mensen een uniek communicatieveld tussen zich creeren. Het veld van de interactie staat centraal, er is niet alleen maar een zender en een ontvanger maar beide gesprekspartners zijn zowel zender als ontvanger.

Wil je kennismaken met het vakgebied Synergologie®?

Schrijf je dan nu in voor de e-learning cursus:

5 Microkriebels om te herkennen bij online vergaderen

Volg deze e-learning geheel in je iegen tempo en tijd en laat je verrassen over de hoeveelheid informatie die het lichaam te bieden heeft!

Gezichtzones vlakken

Synergologie wordt toegepast in de vele werkvelden waar mensen met elkaar in gesprek zijn en waar het belangrijk is dat authenticiteit voorop staat