Synergologie®, voor wie?

In iedere beroepsgroep waar gesprekken voeren centraal staat kan kennis van Synergologie® jouw helpen je gesprekspartner beter te begrijpen

synergologie® in de

Zorg

Als patiënt, of oudere, is het niet altijd even gemakkelijk om openlijk emoties of gevoelens te bespreken. Angst, onzekerheid of misschien wel schaamte kunnen hierbij een rol spelen. Tegelijkertijd is de patiënt, of oudere, een bron van inzicht voor wat betreft zijn of haar situatie.

De hulpverlener is er dan ook bij gebaat zoveel mogelijk te weten te komen van het ziektebeeld en de omstandigheden van de patiënt/cliënt door diepere gedachten en gevoelens te doorgronden en op de juiste manier bespreekbaar te maken.

Dit verhoogt de kwaliteit van de hulp en kan een effectiever begeleidingsproces bewerkstelligen.

dreamstimesmall_14494996
Onderwijs 1

synergologie® in het

Onderwijs

Leerlingen moeten optimaal kunnen presteren. Het beste gebeurt dit in een omgeving van vertrouwen, wederzijds respect en de juiste mate van uitdaging. Met behulp van Synergologie® kun je o.a. herkennen:

 • de betrokkenheid van leerlingen bij de lesstof en de mate waarin de lesstof wordt opgenomen
 • de mate waarin een leerling in staat is een opdracht zelf op te lossen
 • de mate waarin een leerling zichzelf op de voorgrond durft te plaatsen
 • getoonde emoties, onderliggende emoties en ondrukte emoties
 • de communicatiestrategie die een leerling inneemt binnen een sociale groep
 • voortekenen van agressie

synergologie® bij

Managers en HR

Het optimaliseren van de potentie van medewerkers binnen de doelstelling van het bedrijf begint met de juiste persoon op de juiste plaats.

 • Benut jij het potentieel van je medewerkers?
 • Sluit het werk aan bij de behoeftes en motivatie van je personeel?
 • In welke mate komt datgene wat een kandidaat vertelt overeen met de werkelijke ervaring?
 • Is iemand wel echt gemotiveerd voor een promotie? Of spelen er nog andere motieven een rol?
 • Voelen medewerkers zich prettig in het team en vrij om zich uit te spreken?

Een teamcultuur waarin medewerkers zich vrij voelen om te experimenteren, fouten te maken, daarvan te leren en zich uit te spreken over veranderingen is het fundament van een productieve en innovatieve relatie. Teamleiders moeten in staat zijn onbewuste signalen van medewerkers op te vangen om verbeteringen op het gebied van communicatie en werksfeer in te voeren. De juiste persoon op de juiste plek te krijgen en te houden, verloop te verminderen en daardoor kostenbesparing en productiviteit te verhogen is essentieel om je doelstellingen te bereiken.

 

charles-deluvio-456505
Afbeelding coaching bijgesneden

synergologie® in de

Coaching

In het coachingsproces staat (zelf) reflectie centraal. Emoties spelen hierbij een centrale rol. Gevoelens als weerstand kunnen zelfreflectie en het vinden van sterktes of ontwikkelingspunten in de weg staan.

Het herkennen en bespreekbaar maken van onder andere getoonde-, onderliggende- of onderdrukte emoties zijn voor een coach waardevolle instrumenten om sterktes en ontwikkelingsmogelijkheden bespreekbaar te maken.

Er is altijd een reden waarom een bepaalde beweging wordt gemaakt. Kennis van Synergologie® helpt jou de intentie achter onbewuste bewegingen van het lichaam beter te begrijpen.

Wil je kennismaken met het vakgebied Synergologie®?

Schrijf je dan nu in voor de e-learning cursus:

5 Microkriebels om te herkennen bij online vergaderen

Volg deze e-learning geheel in je iegen tempo en tijd en laat je verrassen over de hoeveelheid informatie die het lichaam te bieden heeft!

Gezichtzones vlakken