Privacy Verklaring

Privacy Verklaring Stichting Applied Body Language institute Europe

Achterweg 12

1873HE Groet | 06-53894516

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Appliep Body language Institute Europe verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Gegevens zaak, indien de factuur op de naam hiervan wordt gezet.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 18 jaar. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige neem dan contact met ons op via .......

Waarvoor we persoonsgegevens verwerken

stichting Applied Body language Institute Europe verwerkt uw persoongsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Applied Body language Institute Europe verwerkt ook persoongsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals de gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Deze doelstellingen vallen onder de grondslagen 'toestemming' en 'overeenkomst'.

Geautomatiseerde besluitvorming

Applied Body language Institute Europe neemt niet op op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierover besluiten die worden genomen door computerprogamma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een mederwerker van Applied Body language Institute Europe) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Applied Body language Institute Europe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: Lesdagen en introductiedagen gegevens worden na een maand gewist. Opleidinggegevens na tien jaar.

Personalia/Adresgegevens/Telefoonnumer/Emailadres

Wij zijn verplicht onze administratieve gegevens te bewaren en ter beschikken te stellen voor de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Applied Body language Institute verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Applied Body language Institute Europe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Deelnemers aan trainingen die gegevens willen uitwisselen met andere deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor deze uitwisseling.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Applied Body language Institute gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Applied Body language Institute Europe en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat uw bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u, of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .........

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij een copie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Applied Body language Institute Europe wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Authoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

Applied Body language Institute neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik neem dan contact op met ........

Applied Body language Institute Europe heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiliginssoftware, zoals een virusscanner en een firewall
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
 • De gegevens in ons klantenbestand zijn beveiligd door twee codes
 • Digitale nieuwsbrief
 • Het emailadres van geïnteresseerden wordt gebruikt om digitale nieuwsbrieven te versturen. Klanten die hier geen behoefte aan hebben kunnen zich handmatig uitschrijven. Belangstellenden dienen zich voor de nieuwsbrief aan te melden.

 

 • Foto's en video's
 • Er worden geen foto's en video's geplaatst zonder toestemming van hen die daarop te zien zijn.

 

 • Reactieformulier website
 • Via de website ontvangen we regelmatig vragen via het reactieformulier. Wanneer de vraag is afgehandeld wordt de email van de bezoeker verwijderd uit ons systeem. Op deze manier beschikken wij niet onnodig over persoonsgegevens.